Tworzenie informacji o mnie

Dane konta
Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry, kropki i podkreślenia. Musi zaczynać się i kończyć literą lub cyfrą.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Wpisz ponownie swój e-mail, aby upewnić się, że jest poprawny.
Warunki korzystania z portalu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Portalu Urban Terror Polska dostępnego pod adresem internetowym http://www.urban-terror.pl (dalej zwanym jako „Portal”) prowadzonym przez osoby fizyczne przedstawiające się psudonimami „pAter” (dalej zwany jako „Administrator”) oraz „Majki”. Portal nie jest związany z żadną działalnością zarobkową ani zawodową.
 2. Portal przeznaczony jest do wymiany informacji oraz komunikacji między użytkownikami głównie na temat gry komputerowej pt. Urban Terror.
 3. Rejestrując konto na Portalu, użytkownik zobowiązany jest do akceptacji regulaminu.
 4. Dostęp do treści Portalu, a także korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom.
 5. Treści artykułów, komentarzy, a także tematów i postów na forum Portalu dostępne są dla wszystkich korzystających z Internetu, jednak część z funkcjonalności, w tym tworzenie wszelkich treści, dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Portalu (dalej zwanych jako „Użytkownicy”).
 6. Portal nie udziela informacji osobistych użytkowników, w szczególności adresów e-mail oraz adresów IP, osobom trzecim, jak również też nie wykorzystuje informacji o ich wizytach w celach innych niż ocena statystyk odwiedzin.

§ 2 Rejestracja i prowadzenie konta

 1. W celu dokonania rejestracji konta na Portalu należy podać w odpowiednim formularzu unikatowy login, własne hasło oraz adres e-mail, który umożliwia komunikację z użytkownikiem zarówno przed, jak i po rejestracji.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do własnego konta podając swój login oraz hasło.
 3. Użytkownik ma możliwość wypełnienia opcjonalnych danych dostępnych w formularzu edycji konta, a także ich zmiany lub usunięcia w dowolnym czasie.
 4. Do korzystania z konta wymagane jest umożliwienie przechowywania ciasteczek na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik; ciasteczka używane są wyłącznie do podtrzymania sesji zalogowanego na Portalu użytkownika.
 5. Jedna osoba może zarejestrować tylko jedno konto; w przypadku zarejestrowania kilku kont, Administrator może usunąć lub zablokować dowolne z nich w każdej chwili, bez uprzedzenia.

§ 3 Treści użytkowników

 1. Portal umożliwia zarejestrowanym użytkownikom prowadzenie dyskusji zarówno publicznej, jak i prywatnej.
 2. Funkcja prywatnych wiadomości umożliwia prowadzenie w zamkniętym gronie osób dyskusji niewidocznych dla pozostałych Użytkowników Portalu oraz użytkowników niezarejestrowanych.
 3. Wszelkie treści umieszczone na Portalu służą celom wyłącznie informacyjnym lub komunikacyjnym. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność informacji na nim umieszczonych, a także na stronach na nim linkowanych, jak również za ewentualne błędy lub pominięcia.
 4. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do korekty stylistycznej, ortograficznej i leksykalnej artykułu utworzonego przez Użytkownika.
 5. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji artykułu w dowolnym terminie, który uzna za stosowny, jak również do odmowy jego publikacji.
 6. Autor artykułu jest zobowiązany do dodawania wyłącznie własnych treści. Jeśli jednak jest to przedruk i/lub tłumaczenie, to materiał źródłowy musi być opublikowany na licencji zezwalającej na przedruk i/lub tłumaczenie. Dotyczy to tekstu, ale również innych treści, jak muzyka, grafiki itp. Autor zobowiązany jest podać adres tekstu źródłowego.
 7. Wszelkie artykuły autorstwa redakcji Portalu licencjonowane są według Creative Commons BY-NC-ND.

§ 4 Zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym treści umieszcone przez niego na Portalu.
 2. Portal zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia jakichkolwiek treści dodanych przez Użytkownika, jeśli te zawierają:
  • spam;
  • treści rasistowskie, pornograficzne lub jakiekolwiek inne sprzeczne z dobrymi obyczajami;
  • język bądź informacje mogące być uznane za obraźliwe;
  • ataki personalne wobec innych użytkowników portalu;
  • adresy do stron zawierających treści, o których mowa powyżej;
  • inne, łamiące postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik, publikując zdjęcie innej osoby, powinien posiadać od niej zgodę na publikację jej wizerunku.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Administrator posiada dostęp do danych osobowych Użytkowników i przetwarza je zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich edycji.
 3. Na wyraźne żądanie Użytkownika Administrator usuwa jego konto. Usunięcie konta nie oznacza usunięcia wszystkich treści, które użytkownik opublikował na Portalu, ani zresetowania oddanych głosów, czy oflagowanych treści.
 4. Administrator może odmówić usunięcia treści Użytkownika, jeśli te nie naruszają postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie pełne prawa autorskie do jego designu.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji Portalu, jak również jego likwidację.
 7. W przypadku posiadania przez osobę trzecią dowodu o bezprawnym charakterze umieszczonych na Portalu treści Administrator może je na wniosek usunąć. Kontakt powinien odbywać się w formie elektronicznej, za pośrednictwem e-mail lub systemu prywatnych wiadomości dostępnych na Portalu.
 8. Zasady korzystania z Portalu mogą ulec zmianie w każdym momencie bez uprzedzenia i Użytkownik wyraża na to zgodę. W chwili zmiany treści regulaminu każdy Użytkownik jest o tym informowany, a także zobowiązany do zaakceptowania jego nowej wersji.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.